Dr. Hipólito Medrano Gil

Organigrama

Dr. Hipólito Medrano Gil

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Emèrit d’Universitat, Catedràtic de l’àrea de Fisiologia Vegetal

Línies d'investigació

  • Fotosíntesi i producció vegetal
  • Estrès hídric en plantes mediterrànies
  • Detecció de l’estrès hídric i reg
  • Eficiència en l’ús de l’aigua per les plantes