Dr. Hipólito Medrano Gil

Organigrama

Dr. Hipólito Medrano Gil

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Emèrit d’Universitat, Catedràtic de l’àrea de Fisiologia Vegetal

Resum del currículum

Hipòlit Medrano Gil, DNI 16495641 és Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1975) i Doctor en Biologia per la mateixa Universitat (1992). Des de 1982 és professor de la Universitat de les Illes Balears i actualment Catedràtic Emèrit de Fisiologia Vegetal en el Departament de Biologia d’aquesta Universitat.

Amb una dilatada experiència docent en cursos de grau i postgrau, participa com a docent oficial en tres màsters en l’actualitat (UIB, Univ. del País Basc i Universitat de La Rioja) i és membre fundador de l’Institut de Recerques Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA), i també fundador del grup de Recerca BIOPLANTMED ‘Biologia de la Plantes en Condicions Mediterrànies’.

La seva activitat investigadora s’ha centrat en les relacions fotosíntesi /Producció en condicions de sequera en plantes mediterrànies i cultius especialment en la vinya. Ha dirigit i dirigeix projectes de recerca a nivell Europeu, del Pla Nacional i regional. Ha desenvolupat una àmplia trajectòria investigadora amb més de 200 articles en revistes SCI i una forta activitat en recerca aplicada sobretot a l’agricultura.