Biologia i fisiologia vegetal

Servei de cultius de plantes

Experiments en cambres de creixement amb capacitat de simulació de condicions de canvi climàtic. Experiments en hivernacles i camps experimentals, incloent-hi espais autoritzats per al cultiu de plantes modificades genèticament.

Servei de biologia molecular de plantes

equips específics de biologia molecular (PCR normal i quantitativa), identificació genètica de plantes silvestres i varietats cultivades, disseny d’encebadors, selecció de marcadors, seqüenciació, anàlisi de l’expressió gènica (RNAseq), proteòmica, metabolòmica, etc.

Servei de biotecnologia vegetal

Equips i instal·lacions de biotecnologia i dedicats al cultiu in vitro per a propagació de material vegetal, selecció clonal, sanejament de varietats, etc. Transformació genètica de plantes per a investigació. Caracterització de plantes transgèniques.