Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

Organigrama

Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

DIRECTOR INAGEA

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Resum del currículum

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Madrid i Doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Director de l’Institut de Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA), i investigador del Grup de Recerca de la Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies. Professor Titular d’universitat i membre del Departament de Biologia. La meva línia principal de recerca desenvolupada tracta sobre la biologia i la fisiologia de la vinya i les seves respostes sota diferents estressos abiòtics, així com aspectes sobre el maneig del cultiu i els seus efectes en la qualitat del raïm sota el concepte de sostenibilitat de agrosistemas mediterranis en un escenari de canvi global. En últims projectes de recerca, he aprofundit en la interacció planta-ambient a diferents nivells: primer, la influència del genotip i la disponibilitat d’aigua en els balanços hídrics i de carboni de la vinya (AGL2011 30408 C04 01), les vies genètiques per a millorar l’eficiència en l’ús aigua, quantificant la variabilitat intravarietal i intraclonal en aquest paràmetre (AGL2014-54201-C4-1-R i AGL2017-83738-C3-1-R). A partir dels resultats obtinguts en aquests projectes de recerca s’han desenvolupat dues DSS en el marc d’un projecte de prova de concepte (PDC2021-121210-C22) que permet triar el portaempelt i la recomanació de reg estacional molt innovador per al sector vitivinícola espanyol. En un altre pla, s’han avaluat pràctiques sostenibles relacionades amb la gestió del sòl i el reg com l’encoixinament i les cobertes vegetals, estratègies de reg deficitari, etc., amb la finalitat de millorar els balanços hídrics i l’eficiència en l’ús de l’aigua en les vinyes. A més, s’ha estudiat la influència d’aquestes pràctiques en la diversitat i funcionalitat del microbioma del sòl i el seu paper en l’adquisició d’aigua i nutrients per part de les arrels (Vitismart, EU). En paral·lel, he liderat projectes aplicats relacionats amb l’estudi del comportament d’espècies llenyoses (olivera i ametller) enfront de l’estrès hídric en conveni amb empreses del sector vitivinícola i altres empreses agrícoles. A conseqüència d’aquesta activitat investigadora, soc autor de 63 treballs de recerca recollits en revistes i 9 en capítols de llibre. A més, soc autor i coautor de més de 100 treballs presentats en Congressos nacionals i Internacionals. Durant la meva trajectòria investigadora he col·laborat amb diferents grups de recerca internacionals, he format part de comissions i comitès científics d’avaluació en diferents agències d’avaluació, congressos, així com de panells d’avaluació de revistes. Actualment presideixo el grup de viticultura de la Societat Espanyola de Ciències Hortícoles. En l’àmbit docent, participo en la impartició de docència en el grau d’Enginyeria Agroalimentària de la UIB, i en diferents programes de Máter i Doctorat i he dirigit i/o codirigit tres tesis doctorals, diversos treballs fi de màster i multitud de treballs fi de grau.

Indicadors de recerca:

• Nombre d’articles SCI: 63

• Nombre de sexennis: 3

• Índex H: 29

• N de cites 4992