Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

Organigrama

Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

DIRECTOR INAGEA

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Publicacions