Agricultura i cultius

Servei de caracterització agronòmica de varietats cultivades

Creixement vegetatiu, productivitat, variabilitat en funció del maneig, etc.), principalment enfocat a caracteritzar la resiliència de les varietats als factors associats al canvi climàtic (sequera, alta temperatura, manca de nutrients). Impacte sobre les característiques bàsiques de qualitat del fruit

Servei de monitorització de serveis ecosistèmics

Valoració mitjançant indicadors ambientals: capacitat de fixació de carboni, manteniment de la fertilitat del sòl, capacitat de retenció d’aigua, mesures de diversitat taxonòmica i funcional, etc.

Servei de valoració de l’estat del microbioma edàfic en sistemes agrícoles

Mesures d’abundància i diversitat de microorganismes simbiòtics i patògens presents al sòl.

Servei de gestió integral de plagues i vectors de malalties en sanitat animal i vegetal/forestal.

Es realitzen assessories sobre sistemes integrats de control de plagues agrícoles i forestals, així com sobre el control de vectors de malalties (p.e. mosquits i paparres). Les assessories inclouen la identificació de plagues mitjançant mètodes morfològics i moleculars i la selecció dels mètodes de control més adequats en funció de condicionants ambientals, econòmics i socials.

Servei d’assessorament i desenvolupament de tecnologia i normativa lligada al sector agroalimentari.

  • Assesorament i cooperació en el desenvolupament de tecnologia lligada al sector agroalimentari i biotecnològic.
  • Assesorament i desenvolupament de normativa lligada al sector agroalimentari i biotecnològic.
  • Altres serveis d’e ‘I+D+i a l’empara de les línies de recerca, i de l’activitat de l’INAGEA.