Servei de suport (serveis fets a l’edifici cientificotècnic, UIB)

  • Maneig de fons bibliogràfics i bases de dades
  • Servei d’informàtica. Gestió de les connexions de xarxes del centre, servidors i microinformàtica.
  • Servei d’assessorament en disseny d’estudis i anàlisi estadística de dades
  • Servei de seguretat biològica, química i radiològica. Control del funcionament dels laboratoris i serveis quant a les normatives de seguretat. Formació de personal i seguiment. Control dels materials amb potencial perillositat i gestió dels residus.
  • Servei d’instrumentació. Reparació interna d’equips i gestió de reparació externa. Disseny i construcció de petits equips.
  • Servei d’histopatologia i genètica molecular aplicada a la gestió dels recursos primaris
  • Servei d’anàlisi instrumental
  • Equips de mesura d’intercanvi gasós IRGA proveïts de diferents càmeres per a la realització de mesures de paràmetres fotosintètics, paràmetres de fluorescència, corbes de resposta al diòxid de carboni i a la llum, mesures de respiració, etc.
  • Equip d’espectrometria de masses per a la quantificació de ràtios isotòpiques d’oxigen, nitrogen, diòxid de carboni, en mostres vegetals.
  • Equips d’anàlisi química al laboratori (HPLC, GC, MS, etc.).