Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

Organigrama

Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

DIRECTOR INAGEA

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Línies d'investigació

  • Biologia i la fisiologia de la vinya i altres cultius llenyosos i les seves respostes sota diferents estressos abiòtics.
  • Agrosistemes mediterranis en un escenari de canvi global.
  • Tecnologia del reg