Categories
Transferència

Resum del projecte BIA01/20-2

Aquest projecte s’ha dut a terme amb el finançament de la Conselleria d’agricultura, pesca i alimentació i el FOGAIBA (Govern de les Illes Balears) a través de la convocatòria d’ajudes per a la investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears 2020 (2ª convocatòria).

DOC