Antonio Granell Richart

Organigrama

Antonio Granell Richart

CSIC

Professor de recerca

Resum del currículum

Professor de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP).

Bases geneticomoleculars de la diversitat fenotípica de la tomàtiga i la seva utilització en millora genètica i biotecnologia.

Metabolòmica i enginyeria metabòlica de plantes.