Blanca Landa del Castillo

Organigrama

Blanca Landa del Castillo

CSIC

Investigadora científica

Resum del currículum

Investigadora científica del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a l’Institut d’Agricultura Sostenible (IAS) i presidenta de la Societat Espanyola de Fitopatologia.

Biologia i ecologia d’agents fitopatògens i els seus microorganismes antagonistes.

Diagnòstic molecular i diversitat genètica d’agents fitopatògens.

Microbioma vegetal i el seu paper en la salut de les plantes.