Dr. Jorge Gago Mariño

Organigrama

Dr. Jorge Gago Mariño

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat

Resum del currículum

Xurxo Gago és contractat doctor a la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència en el grau i màster de la Facultat de Biologia, Magisteri i l’Escola Politècnica Superior en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. Ha participat en diversos cursos de postgrau i de formació en universitats i centres nacionals i internacionals com la Universitat de Concepción (Xile), University Centre (Svalbard, Noruega), Universitat de Tlaxcala (Mèxic), Swansea University (UK), Universitat de Vigo (Espanya) o el CSIC (Espanya).

La seva recerca se centra en l’estudi dels mecanismes de compensació entre productivitat i tolerància a estrès en plantes. Per això, utilitza una aproximació de biologia de sistemes integrant nivells biològics moleculars fins a planta completa. Les seves investigacions s’han produït en els últims 12 anys més de 50 articles SCI Q1, sent aproximadament la meitat publicats en revistes D1, i alguns d’ells considerats “highly cited” per la Web of Science.

Ha realitzat estades post-doctorals en institucions científiques de gran prestigi com el Max-Planck Institute (Berlín, Alemanya), Carnegie’s Institutions for Science (Stanford, USA), Universitat de Concepción (Xile), Universitat de la Frontera (Xile) i Wollongong University (AUS). També ha participat en campanyes científiques en ambients extrems del planeta com l’Antàrtida (ECA-52 i 53, INACH Xile), l’Àrtic (Svalbard, Noruega) o el desert d’Atacama, Altiplà i Andes Centrals (Xile).