Dr. José María Valencia

Organigrama

Dr. José María Valencia

IRFAP

Investigador

Resum del currículum

Tècnic superior del Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA) de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP), Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Llicenciat en Biologia per la UCM (1989). Doctor en Biologia per la UIB (2015). Especialista en benestar animal, categoria C.

Des de 1991 he fet feina a la Direcció General de Pesca i Medi Marí del Govern de les Illes Balears, on, entre 2020 i 2022, vaig ser cap de secció; llavors, el 2022, vaig tornar al LIMIA (IRFAP) com a tècnic superior. He intervingut en nombrosos equips de recerca relacionats amb aqüicultura marina, gestió de pesqueries artesanals i d’esbarjo, estudis de biologia reproductiva de diverses espècies d’interès pesquer, gestió de reserves marines, qualitat higienicosanitària del peix i marisc, estudis de patologia d’espècies marines i desenvolupaments normatius.

D’altra banda, particip en projectes relacionats amb el coneixement de la biologia pesquera d’espècies comercials, la reintroducció d’espècies, la detecció de malalties de peixos i mol·luscs mitjançant tècniques histològiques i moleculars, l’harmonització dels interessos de la flota artesanal i de la pesca recreativa, i el contingut de mercuri i altres contaminants en espècies d’interès pesquer.

A més, som el responsable dels programes de control oficial de les zones de producció de mol·luscs a les Illes Balears.