Dr. Maurici Ruíz Pérez

Organigrama

Dr. Maurici Ruíz Pérez

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Geografia Física

Resum del currículum

Maurici Ruiz és doctor en Geografia. Professor Titular d’Universitat. Compta amb tres sexennis d’investigació CNAI. Ha desenvolupat la seva carrera docent i investigadora a la UIB i a l’IMEDEA (CSIC). És el director del Servei de SIG i Teledetecció de la UIB (https://ssigt.uib.es/) des de la seva creació l’anys 1993. La seva línia de recerca és l’anàlisi integrada de les components territorials (i.e., ambiental, social i econòmica) i les seves dinàmiques mitjançant l’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica. Ha participat en projectes de recerca científica d’àmbit nacional (30), internacional (12) i de recerca aplicada (90). Compta amb més de 100 publicacions científiques. Ha dirigit nombroses titulacions de postgrau a la UIB especialitzades en els SIG, la Teledetecció, els Riscos Territorials i el Paisatge. En l’actualitat forma part del grup de recerca MEDHyCON (http://medhycon.uib.cat/) i col·labora amb altres grups (http://gitmot.uib.es/es/presentacion/), l’Observatori de l’Aigua (http://observatoriaigua.uib.es/ ), smartdestination (https://smartcity.uib.cat/ ), entre d’altres.