Dr. Miquel Àngel Miranda Chueca

Organigrama

Dr. Miquel Àngel Miranda Chueca

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Catedràtic de l’àrea de Zoologia

Resum del currículum

Dr. Miguel Ángel Miranda és catedràtic de Zoologia del Departament de Biologia de la Universitat de les illes Balears (Espanya). La seva línia de recerca inclou l’entomologia aplicada, en concret plagues agrícoles, plagues forestals i vectors de malalties en animals i plantes. Entre altres temes, ha treballat en el control biològic de la processionària del pi, amb insectes vectors del virus de la llengua blava, amb espècies invasores com el mosquit tigre i amb vectors del bacteri Xylella fastidiosa. Des de l’any 2020 és l’enllaç entre el consorci europeu VectorNet i els punts focals del ECDC i l’EFSA a Espanya. Des de 2017 dirigeix el grup de recerca en Zoologia Aplicada i Conservació Animal de la Universitat de les illes Balears. A més, és membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les illes Balears. La seva activitat científica inclou 100 publicacions científiques (Q1/Q2; h-index:33) i la direcció de sis tesis doctorals.