Dra. Amalia Grau Jofre

Organigrama

Dra. Amalia Grau Jofre

IRFAP

Investigadora

Resum del currículum

Mª Amalia Grau Jofre és llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988) i Doctora en Veterinària (1992) per aquesta mateixa Universitat, així com Màster de Postgrau en piscicultura per la Universitat de Girona. Ha estat becària de recerca FPI (CICYT), tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com de l’Institut de Ciències marines d’Andalusia (CSIC), on va aprendre les tècniques d’histologia, histopatologia, histoquímica i de microscòpia electrònica de transmissió i d’escombratge. Actualment treballa en la Direcció General de Pesca i Medi Marí del Govern de les Illes Balears, on és Tècnic Superior del Laboratori de Recerques Marines i Aqüicultura (LIMIA). Ha intervingut en nombrosos equips de recerca relacionats amb l’aqüicultura marina, gestió de pesqueres artesanals i d’esbarjo, estudis de biologia reproductiva de diverses espècies d’interès pesquer, gestió de reserves marines, qualitat higienicosanitària del peix, i estudis de patologia d’espècies comercials de de interès comercial, així com estudis de patologia de mol·luscos, que actuen com a sentinelles del canvi climàtic. Ha publicat més de 90 articles científics sobre aquests temes, 50 d’ells en revistes d’impacte així com diversos capítols de llibre, i és coautora de la Guia de bones pràctiques d’higiene alimentària a bord de vaixells pesquers. Actualment participa fonamentalment en projectes de desenvolupament sostenible relacionats amb el coneixement de la biologia pesquera d’espècies comercials, de reintroducció d’espècies i d’harmonització dels interessos de la flota artesanal i de la pesca recreativa, i de comportament de peixos, i en l’estudi de l’agent patogen causant de l’extinció de la nacra.