Dra. Josefina Bota Salort

Organigrama

Dra. Josefina Bota Salort

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professora Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Resum del currículum

Som professora titular d’universitat (TU) de Producció Vegetal a la Universitat de les Illes Balears (UIB) des de 2017. Durant el meu doctorat (2000-2004, beca atorgada per la Universitat de les Illes Balears, FPU-UIB), la meva recerca es va centrar en els efectes del dèficit d’aigua en la fotosíntesi, i va destacar la importància relativa de les limitacions de difusió de CO2 i les limitacions metabòliques imposades per la sequera en el procés fotosintètic. La meva tesi doctoral, titulada «Regulació de la fotosíntesi en resposta a l’estrès hídric: limitacions metabòliques i de difusió de CO2», va obtenir la qualificació màxima (cum laude). La meva contribució en aquest camp es reflecteix en diverses publicacions en revistes internacionals, algunes de les quals encara són citades un gran nombre de vegades cada any (vegeu, per exemple, DOI: 10.1055/s-2004-820867; 10.1093/aob/mcf079). A més, la meva tesi doctoral va obtenir el III Premi Nacional d’Investigació en Relacions Hídriques, atorgat per la Societat Espanyola de Fisiologia Vegetal.

Paral·lelament, durant el doctorat, vaig començar una investigació més aplicada relacionada amb l’ecofisiologia dels cultius, en què vaig estudiar els recursos genètics locals de la vinya i la seva variabilitat genètica en termes de fotosíntesi, resposta a la sequera i eficiència en l’ús de l’aigua. L’alt nivell d’infecció viral en les varietats locals de vinya va fer necessària la recuperació sanitària de les varietats locals infectades i l’estudi de l’estrès biòtic causat per la infecció viral. Durant el meu període postdoctoral (beca del programa DOC-INIA), em vaig centrar en aquesta línia. La caracterització de les varietats locals minoritàries de vinya i el seu sanejament va permetre col·laborar i participar per autoritzar noves varietats de vinya a les Illes Balears (giró ros, gorgollassa i escursac) i per certificar dos clons de la varietat manto negro. He mantingut aquesta línia de recerca en respostes de les plantes als estressos abiòtics i biòtics, així com en la variabilitat genètica d’aquestes respostes, fins al dia d’avui, mitjançant el suport financer i la participació en 25 projectes de recerca, 2 d’europeus, 11 de nacionals (4 dels quals com a investigadora principal) i 12 de regionals (3 dels quals com a investigadora principal). A més, he participat en diversos projectes de cooperació, i n’he estat IP en dos. Al llarg de la meva carrera, he establert nombroses col·laboracions nacionals i internacionals, per la qual cosa les meves publicacions inclouen més de 100 coautors de diversos països. La meva investigació s’ha publicat en més de 60 publicacions científiques i ha aconseguint un índex h de 29 (Scopus). Durant el meu temps postdoctoral, vaig començar amb formació de joves investigadors. Fins ara, he supervisat 5 tesis doctorals (2 encara en progrés), 3 tesis de màster i nombrosos treballs de fi de grau. Des del 2014, particip en l’avaluació de projectes de recerca per a l’Agència Nacional d’Avaluació de Projectes (ANEP). Actuu com a revisora per a diverses revistes internacionals i, des del 2021, som editora de la revista Plants. Des de 2020, som la directora del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (Plantmed) de la UIB. Des de 2022, som subdirectora de la unitat d’innovació Laboratori Interdisciplinari per a la Innovació Agrària (LIA) i, des de 2023, subdirectora de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA). En els darrers anys, dins dels temes principals exposats, el meu interès de recerca és l’estudi de l’adaptació dels cultius per fer front al canvi climàtic i els mecanismes de tolerància de les plantes als estressos ambientals.