Santiago Beguería Portugués

Organigrama

Santiago Beguería Portugués

CSIC

Investigador científic

Resum del currículum

Investigador científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a l’Estació Experimental d’Aula Dei (EEAD) de Saragossa.

Climatologia aplicada, riscs climàtics i agroclimatologia.

Hidrologia i recursos hídrics, erosió del sòl.