Categories
Transferència

Resultats projecte expt coppi 2020_1/009.

Es presenten els resultats del projecte pilot en el qual ha participat l’INAGEA “Millora dels tècniques i processos de  reproducció asexual al cultiu del garrover ”.

expt coppi 2020_1/009. Promotor: Amador Antich Matas. PRD Illes Balears 2014-2020. Línia: suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques,processosi tecnologies, convocatòria 2020