Categories
Presència als mitjans Transferència

Nova campanya de mesures de la Patagònia fins a l’Altiplà

Nova campanya de mesures en ambients extrems: Investigadors d’INAGEA / PlantMed recorren des d’avui els Andes xilens per a estudiar la fisiologia d’algunes de les espècies vegetals més resistents a climes extrems (Projecte POPEYE). Durant tot el mes de gener, els investigadors Marc Carriquí, David Alonso, Xisco Castanyer, Jeroni Galmes i Jaume Flexas investigaran plantes al llarg d’un transecto de més de 4mil Km, des de la Patagònia fins a l’Altiplà.. 

Penetròmetres de sòl adaptats per mesurar duresa de coixinets