Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

Organigrama

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA INDUSTRIAL I CONSTRUCCIÓ DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Tecnologia electrònica

Línies d'investigació

  • Aplicacions de les xarxes de sensors sense fils i les tecnologies IoT
  • Tècniques d’eficiència, fiabilitat i seguretat de sistemes microelectrònics basats en microprocessadors
  • Nous dissenys de circuits per aplicació en algoritmes verd i computació llindar