Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

Organigrama

Dr. Bartomeu Alorda Ladaria

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA INDUSTRIAL I CONSTRUCCIÓ DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Tecnologia electrònica

Publicacions