Dr. Javier Gulías León

Organigrama

Dr. Javier Gulías León

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Produció Vegetal

Línies d'investigació

  • Ecofisiologia d’espècies mediterrànies
  • Tolerància a estressos abiòtics en ambients extrems
  • Ús d’espècies mediterrànies en jardineria sostenible