Dr. Javier Gulías León

Organigrama

Dr. Javier Gulías León

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Produció Vegetal

Resum del currículum

El Dr. Javier Gulías és professor titular d’universitat de l’Àrea de Producció Vegetal del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Va iniciar la seva carrera científica amb l’estudi de l’adaptació de les espècies mediterrànies a la manca d’aigua, en què va prestar especial atenció a la comparació entre espècies arbustives mediterrànies endèmiques i no endèmiques de les illes Balears, tema en el qual va centrar la seva tesi doctoral (2004). Posteriorment, ha participat en diversos projectes de recerca sobre la resposta a la sequera de diverses espècies d’interès econòmic, com la vinya i les gramínies perennes (tant per a ús farratger com per a ús com a biocombustible). En l’actualitat, dedica bona part de la seva activitat investigadora a l’estudi de la relació entre productivitat i resistència a estressos abiòtics en espècies vegetals, i aprofundeix en les causes i en les conseqüències d’aquesta relació, així com a la identificació d’espècies d’interès comercial en ambients mediterranis, principalment per a ús ornamental i en agricultura extensiva.

L’activitat docent del Dr. Gulías se centra en el grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UIB (hi imparteix les assignatures Viverística, Tallers de Jardineria i Paisatgisme I i Gespes). A més d’aquestes activitats, ha dirigit diversos projectes de cooperació amb Bolívia i Colòmbia centrats en l’intercanvi docent i investigador amb institucions d’ensenyament superior d’ambdós països (Herbari Nacional de Bolívia, Unidad Académica Campesina de Tiahuanacu-Universitat Catòlica de Bolívia, Universitat de Nariño, Colòmbia). Des de gener de 2020, és director del Departament de Biologia de la UIB.