Dr. Joan Josep Estrany Bertos

Organigrama

Dr. Joan Josep Estrany Bertos

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Geografia Física

Línies d'investigació

  • Hidrologia i transport de sediment en conques de drenatge
  • Avaluació de la vulnerabilitat als riscos naturals
  • Qualitat de sòls i ecofisiologia vegetal