Dr. Juan Antonio Vives Vallés

Organigrama

Dr. Juan Antonio Vives Vallés

DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Professor contractat Doctor

Línies d'investigació

  • Dret de la Propietat Industrial en el sector agroalimentari
  • Dret de la bioseguretat
  • Coexistència entre cultius