Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz

Organigrama

Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Línies d'investigació

  • Ecofisiología i adaptació de la vegetació al clima mediterrani
  • Adaptació de varietats locals de cultius al canvi climàtic