Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz

Organigrama

Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professor Titular d’Universitat, àrea de Producció Vegetal

Resum del currículum

Durant la seva tesi doctoral (Universitat de les Illes Balears) va estudiar els processos d’hibridació natural que afecten a espècies de plantes endèmiques de les Illes Balears, amb interès tant en els processos evolutius que han donat lloc als endemismes, com en les implicacions dels processos d’hibridació per la conservació de l’element endèmic.

A l’etapa post-doctoral, i fins al moment, ha desenvolupat bàsicament dues línies de recerca de forma paral·lela, ambdues convergents en l’estudi de l’adaptació a la sequera en ambients mediterranis. La primera s’ha centrat en espècies silvestres i en gran mesura en el gènere Limonium, que presenta un elevat nombre de tàxons endèmics adaptats a les condicions extremes de la primera línia de costa. La segona línia de recerca s’ha centrat en la tomàtiga ‘de Ramellet’, una varietat balear adaptada a la sequera i amb un fruit que presenta el fenotip “long shelf-life” que li permet tenir durabilitat post-collita de més de 6 mesos.

Des de l’etapa pre-doctoral ha impartit gran diversitat de docència a la UIB (diplomatura, llicenciatura, grau i màster), en especial fisiologia-ecofisiologia vegetal, botànica, biologia general i agrària, biotecnologia, gestió de recursos agraris, i cultius hortícoles, llenyosos i herbacis.