Dra. Elena Baraza Ruiz

Organigrama

Dra. Elena Baraza Ruiz

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professora Titular d’Universitat, àrea de Ecologia

Línies d'investigació

  • Estudi de les interaccions entre planta i microrganisme i la seva aplicació a la gestió d’agroecosistemes.
  • Estudi de les interaccions entre planta i herbívor i la seva aplicació a la gestió d’ecosistemes antropitzats.
  • Relació entre canvi climàtic i sistemes de producció d’aliments.