Dra. Elena Baraza Ruiz

Organigrama

Dra. Elena Baraza Ruiz

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Professora Titular d’Universitat, àrea de Ecologia

Resum del currículum

Actualment som professora titular d’Ecologia del Departament de Biologia de la UIB, amb 4 quinquennis i 3 sexennis, directora del Màster en Biotecnologia Aplicada, branca Ambiental, membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic i del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears.

La meva recerca científica va començar amb l’estudi de la interacció entre herbívors ungulats, principalment el bestiar caprí, i la vegetació, a través d’estudis ecològics els resultats dels quals serveixen de base per elaborar plans de maneig i conservació. Vaig fer la tesi doctoral (2000-2004) en el Grup d’Ecologia Terrestre de la Universitat de Granada i versa sobre l’efecte dels herbívors ungulats en la regeneració del bosc. Durant la meva estada postdoctoral al prestigiós Institut d’Ecologia de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic sota la tutoria del Dr. Alfonso Valiente, vaig desenvolupar el projecte de recerca titulat « Evaluación de recursos naturales para la alimentación del ganado caprino y su efecto en la vegetación en el Valle de Tehuacán (México)», amb el suport de la Fundación Ramón Areces. Actualment, form part de la plantilla de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears. He mantingut la meva línia de recerca i he analitzat la interacció entre la vegetació i les dues varietats de cabres que habiten a Mallorca, la cabra salvatge mallorquina i la cabra assilvestrada. Però també he diversificat la meva línia de recerca amb treballs dirigits a aplicar fongs formadors de micorrizes en l’àmbit agrícola: he dirigit un projecte d’àmbit regional sobre el seu ús en hortícoles per augmentar-ne la tolerància a l’estrès salí i he participat en un projecte d’àmbit europeu en què n’he analitzat l’ús en la millora del cultiu de gramínies perennes per a producció de biomassa. Ara he obert una línia nova en relació amb la provisió de serveis ecosistèmics en sistemes agrícoles. El desenvolupament de la meva recerca m’ha permès treballar en cinc països diferents, en set institucions diferents, la qual cosa ha enriquit enormement la meva formació. En la majoria dels casos, he desenvolupat alhora una tasca de transferència, divulgació i docent.