Dra. Maria José Clemente Moreno

Organigrama

Dra. Maria José Clemente Moreno

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Investigadora Post-Doctoral Ramón y Cajal

Línies d'investigació

  • Mecanismes bioquímics i metabòlics de la tolerància a l’estrès en plantes.
  • Ecofisiologia i resposta a l’estrès abiòtic en cultius.