Dra. Maria José Clemente Moreno

Organigrama

Dra. Maria José Clemente Moreno

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA DE LA UIB

Investigadora Post-Doctoral Ramón y Cajal

Resum del currículum

Llicenciada en Biologia (2006) i Màster en Biotecnologia i Biologia Molecular (2008) per la Universitat de Múrcia, va fer la tesi doctoral basada en la recerca d’estratègies bioquímiques per induir resistència a virus en fruiters (2011) al Departament de Millora Vegetal del Centre d’Edafologia i Biologia Aplicada del Segura, que pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques espanyol (CEBAS-CSIC). El 2012 va obtenir finançament del programa europeu AgreenSkills per dur a terme un projecte de recerca innovador dins el grup d’Ecofisiologia i Genòmica Funcional de la Vinya (EGFV), que pertany a l’INRA, a Bordeus (França); aquest projecte consistia a estudiar les primeres connexions de comunicació cel·lular (plasmodesmes) que es formen entre els diferents teixits de plantes que han estat empeltades, i com aquestes primeres connexions influeixen en la viabilitat final de l’empelt entre diferents varietats de vinya.

El 2015 es va incorporar com a investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la Universitat de les Illes Balears (UIB), al grup de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, per estudiar la relació de compensació entre capacitat fotosintètica i tolerància a l’estrès en plantes, especialment en l’àmbit bioquímic.

El 2018 va començar a fer feina al sector privat a través d’un contracte Torres-Quevedo a l’empresa biotecnològica Abiopep, S. L., en què va desenvolupar diversos projectes biotecnològics enfocats a millorar la tolerància a l’estrès en cultius econòmicament rellevants al sud-est d’Espanya.

El 2022 va tornar a incorporar-se a la UIB amb un contracte Ramón y Cajal i el 2023 s’ha incorporat com a investigadora a l’INAGEA. En aquesta etapa, el seu objectiu principal és aprofundir en els mecanismes de tolerància a l’estrès per generar noves estratègies que permetin millorar la tolerància a l’estrès dels nostres cultius sense reduir-ne la productivitat.

Fins ara, ha publicat 42 articles (35 SCI, 71% Q1, 56% D1), ha fet diverses estades internacionals, durant les quals ha participat en tres campanyes de mostreig polars i, actualment, és investigadora principal d’un projecte nacional (PID2022-138424NB-I00). A més, imparteix docència de grau i de màster a la Facultat de Biologia i a l’Escola Politècnica Superior, i ha dirigit diversos treballs de fi de grau i de fi de màster.